Site icon Časopis Metropola

POZOR: Nebezpečný pohár

POZOR: Nebezpečný pohár na Slovenských pultoch

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zachytil nevyhovujúci výrobok. Ide o sklenený pohár „CAPPUCCINO“ s dekoráciou, ktorá zasahuje do ústneho okraja. Úrad o tom informoval v tlačovej správe. Oznámenie o výrobku dostal ÚVZ SR na základe kontrol vykonávaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, zachytili ho v obchodnej sieti na Slovensku. Pri produkte, ktorý nemá uvedeného výrobcu, bola laboratórnymi testami zistená nadlimitná migrácia kadmia a olova. „Podľa výsledkov skúšky sa z pohára uvoľnilo vyše 15 miligramov olova, pričom maximálna povolená hodnota sú 2 miligramy. V prípade kadmia sa zistilo uvoľňovanie viac ako 3 miligramy, pričom limitná hodnota sú 0,2 miligramu,” uviedla vedúca Národného referenčného laboratória pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami na RÚVZ v Poprade Milada Syčová.

„Príslušné orgány verejného zdravotníctva v SR prijali opatrenia na stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR, ktorý bude zároveň hlásený do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF. Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tento výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja,” vraví hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Exit mobile version