Site icon Časopis Metropola

Pozemky okolo Štrkoveckého jazera budú vo vlastníctve MČ Bratislava-Ružinov

Pozemky okolo Štrkoveckého jazera budú vo vlastníctve MČ Bratislava-Ružinov

Starosta Ružinova Martin Chren to dnes uviedol na FB. Získané pozemky zabezpečia možnosť investície do najväčšieho ihriska pre detí a mládež v Ružinove. Nakoľko bez preukázania vlastníckeho práva na pozemky, nemala mestská časť možnosť financovať akékoľvek investície. Mestská časť sa dohodla z Ministerstvo vnútra, ako s pôvodným vlastníkom pozemkov, na odkúpení za 10 % znaleckej hodnoty. Nakoľko štát podľa slovenských zákonov nemôže pozemky odovzdať zadarmo.

„Pozemky, ktoré môžeme získať za zhruba 600 tisíc eur, sú vyznačené na mapke. Ak to miestne zastupiteľstvo v decembri schváli, budúci rok začneme pripravovať projekt na obnovenie detského ihriska a športového areálu tak, aby sme na ne mohli byť hrdí.“ konštatoval Martin Chren.


Exit mobile version