Site icon Časopis Metropola

Poslanci samosprávneho kraja schválili ideový zámer zdravotníckeho kampusu Bory

Poslanci samosprávneho kraja schválili ideový zámer zdravotníckeho kampusu Bory

Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) na dnešnom zastupiteľstve schválili ideový zámer Zdravotníckeho kampusu Bory. Ten majú postaviť pri novej Nemocnici Bory a slúžiť bude ako výučbové a vedecko-výskumné centrum pre stredné zdravotnícke školy, Slovenskú zdravotnícku univerzitu, ale aj lekárov z praxe. Jeho hlavným cieľom bude podľa samosprávy vybudovanie jedného územia pre vzdelávaciu infraštruktúru a celoživotné vzdelávanie. Súčasťou projektu má byť tiež takzvaná cvičná nemocnica.

Po schválení ideového zámeru zastupiteľstvom budú pokračovať s prípravou architektonickej štúdie spolu s dokumentáciou pre stavebný zámer, ktorá bude obsahovať podklady pre posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) a návrh rozpočtu. Projektový zámer bude predložený na schválenie Zastupiteľstvu BSK najneskôr do konca tohto roka. Projekt má byť financovaný zo zdrojov Programu Slovensko 2021-2027.

Kampus by mal vytvoriť zázemia pre klinické odbory (Praktická sestra, Zdravotnícky záchranár, Diplomovaná všeobecná sestra, Sanitár) či technické odbory (Zdravotnícky laborant, Farmaceutický laborant, Očný optik, Ortopedický technik, Zubný asistent, Zubný technik). Kapacita zdravotníckeho kampusu by mala byť na úrovni 1200-1600 žiakov, pričom počty žiakov v jednotlivých odboroch budú reflektovať odhadovanú potrebu trhu práce a trend demografického vývoja. Nosným študijným odborom bude odbor praktická sestra, ktorý je najnedostatkovejším.

Ambíciou BSK je vybudovať vzdelávaciu inštitúciu v rámci výchovy zdravotníckeho personálu a centrum celoživotného vzdelávania pre všetky akreditované zdravotnícke odbory v sústave študijných a učebných odborov na úrovni stredoškolského vzdelávania, okrem odborov asistent výživy, masér a diplomovaný fyzioterapeut, ktoré budú súčasťou Kampusu zdravia a športu v Petržalke. Obidva stredoškolské kampusy sa budú obsahovo aj špecializáciou líšiť. „Budú však vytvárať priestor na vzájomnú spoluprácu, synergické prepájanie aktivít a komplexný rozvoj zdravotníctva,“ konštatuje BSK.

BSK chce vybudovaním kampusu riešiť problémy s narastajúcim počtom obyvateľov v kraji a s tým súvisiacimi zvyšujúcimi sa nárokmi na zdravotnícku starostlivosť. SMART školu – integrované špecializované vzdelávacie centrum na Boroch vybuduje v spolupráci s Penta Hospitals International a Slovenskou zdravotníckou univerzitou. „Takýto kampus bude mať komplexnú infraštruktúru postavenú na princípoch zelených a energeticky efektívnych opatrení, digitalizácie a inkluzívneho vzdelávania. Mimo vzdelávacieho procesu škola bude slúžiť komunite na športové, kultúrne alebo spoločenské účely,“ poznamenala riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová. Prevádzka kampusu má byť spustená po roku 2027.

Exit mobile version