Site icon Časopis Metropola

Petržalčania si môžu adoptovať zeleň

Petržalčania si môžu adoptovať zeleň

Žiadateľ je povinný starať sa o zeleň minimálne tri roky, a to bez nároku na finančnú odmenu.

Obyvatelia bratislavskej Petržalky si môžu adoptovať zeleň vo vlastníctve mestskej časti. „Petržalka spustila po vzore hlavného mesta a iných samospráv program adopcie zelene. Ten môže výrazne pomôcť pri participácii na pozemkoch vo vlastníctve alebo správe Petržalky,“ informovala v tlačovej správe hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková. Petržalka tak umožní za určitých podmienok vstup žiadateľom na plochy zelene s cieľom ich skrášlenia a následne ich pravidelného udržiavania bez nároku na finančnú odmenu.

Vďaka programu bude mať referát zelene jasnejšiu predstavu o plánoch miestnych obyvateľov a bude im vedieť pomôcť ich plány zrealizovať. „Predíde sa tak možným problémom samovoľnej výsadby v blízkosti inžinierskych sieti či drevín, ktoré nie sú vhodné pre každú lokalitu,“ vysvetlila Halašková. „V niektorých prípadoch sa to už deje. Aktívni obyvatelia Petržalky sa takýmto spôsobom starajú o niektoré z predzáhradiek alebo pristúpili už k spomínanej výsadbe po konzultácii so zamestnancami miestneho úradu z oddelenia životného prostredia,“ doplnila vedúca oddelenia životného prostredia Daniela Vašková Kasáková.

Žiadosť o adopciu zelene môžu podávať fyzické aj právnické osoby, občianske iniciatívy či miestne organizácie, neziskové organizácie, občianske združenia alebo vzdelávacie inštitúcie. „V rámci podmienok musia byť predmetné plochy zelene vo vlastníctve alebo správe mestskej časti a musia byť verejne prístupné. Žiadateľ je povinný starať sa o zeleň minimálne tri roky, a to bez nároku na finančnú odmenu,“ konštatuje hovorkyňa Petržalky. Umiestnenie, spôsob umiestnenia a návrh musí byť konzultovaný s oddelením životného prostredia. „Okrem výsadby zelene bude možné týmto spôsobom riešiť aj osadenie doplňujúceho mobiliáru. V takom prípade bude oddelenie životného prostredia konzultovať predmetnú žiadosť s ďalšími dotknutými referátmi či oddeleniami,“ doplnila.

Vyplnením a zaslaním formulára žiadosti, ktorý je prístupný na webovej stránke mestskej časti medzi tlačivami oddelenia životného prostredia, budú môcť záujemcovia o skrášlenie verejnej zelene priblížiť svoju predstavu o tom, ako by podľa nich mala daná plocha vyzerať. Vyplnený formulár je potrebné zaslať poštou do podateľne na adresu miestneho úradu alebo elektronicky na adresu tatiana.rattayova@petrzalka.sk.

Viac na www.petrzalka.sk

Exit mobile version