Site icon Časopis Metropola

OLO bude odvážať stromčeky z ohrádok ešte do piatka 11. februára

Ohrádky na nepotrebné vianočné stromčeky budú v Bratislave už len do konca týždňa. Ako informuje hlavné mesto na sociálnej sieti, spoločnosť OLO – Odvoz a likvidácia odpadu bude odvážať stromčeky z ohrádok ešte do piatka 11. februára. „Od budúceho týždňa začnú kolegovia z Komunálneho podniku Bratislavy postupne s deinštaláciou prázdnych ohrádok, ktoré uskladnia a pripravia na opätovné použitie budúci rok,“ uviedlo mesto.

Obyvatelia Bratislavy môžu vianočný stromček zbavený ozdôb odložiť do jednej z 560 ohrádok po celom meste. V prípade potreby môžu stromček odložiť aj ku kontajnerovému stojisku pri bytovke, pri rodinných domoch k zberným nádobám na sklo. Vianočné stromčeky vyzbierané z ohrádok odvezú do kompostárne a spracujú ich na biologické hnojivo.

Exit mobile version