Site icon Časopis Metropola

Od dnes môžete jazdiť po nadjazde cez panónsku

Od dnes môžete jazdiť po nadjazde cez panónsku

Na tomto nadjazde k Budatínskej ulici doteraz došlo v rámci komplexnej rekonštrukcie k sanácii nosnej konštrukcie, zabetónovaniu chodníkov a základov schodísk, osadeniu obrubníkov, realizácii vsakovacích studní a vývarísk a položeniu obrúsenej vrstvy vozovky.

zdroj foto: facebook.com/Bratislava.sk

Po zime čakajú na moste práce spojené s osadením kobercových uzáverov a realizácia betonáže, ktoré si vyžiadajú dočasné obmedzenia na moste, avšak, jeho prejazdnosť zostane zachovaná. V závere prác dôjde k realizácii chodníkových častí a chodníkov mimo mosta a k úprave terénu a výsadbe tráv.

Exit mobile version