Site icon Časopis Metropola

Obyvatelia Petržalky sú najmenej spokojní so stavom ciest a chodníkov

Obyvatelia Petržalky sú najmenej spokojní so stavom ciest a chodníkov

Obyvatelia bratislavskej Petržalky sú najmenej spokojní so stavom ciest a chodníkov. Naopak, najviac oceňujú možnosti rekreácie a informovanosť zo strany úradu. Vyplýva to z dotazníkového prieskumu organizovaného mestskou časťou v lete minulého roka v rámci prípravy jej nového programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). Informovala o tom hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Miestny úrad už niekoľko mesiacov pripravuje aktualizáciu svojho strategického dokumentu PHSR s názvom Petržalka 2029. Obsahom dokumentu sú okrem iného aj prioritné ciele, ktoré chce dlhodobo rozvíjať s ohľadom na potreby verejnosti. Vo svojom pláne rozvoja si mestská časť Petržalka stanovila sedem hlavných priorít na najbližších sedem rokov, a to školstvo, mobilita, ekológia, investície, sociálna práca, kultúra a šport.

„Na vypracovanie dokumentov v rámci PHSR na roky 2023 – 2029 poslúžia vstupné dáta vo forme odpovedí z anonymného dotazníka, ktorý mohli obyvatelia aj návštevníci Petržalky vypĺňať online alebo formou tlačeného formulára,“ vysvetlila Halašková. Dotazník pozostával zo 42 krátkych otázok, ktoré boli zamerané na najdôležitejšie oblasti verejného záujmu. „Na participatívnom dotazníkovom prieskume sa za dva mesiace dobrovoľne zúčastnilo 925 respondentov z radov dospelej populácie Petržalky,“ doplnila.

Až tri štvrtiny respondentov (686) vnímajú celkový rozvoj mestskej časti za posledných päť rokov pozitívne. „V rámci hodnotenia spokojnosti z prieskumu vyplynulo, že najviac ľudí je nespokojných so stavom chodníkov a ciest, dostupnosťou parkovania, zavádzaním parkovacej politiky a kvalitou cyklotrás,“ uviedla Halašková. Ďalšími oblasťami, ktoré respondenti vnímajú kriticky, je chýbajúca bezbariérovosť chodníkov, nedostatočná čistota verejných priestranstiev, ale aj počet výbehov pre psy.

„Medzi 10 najčastejšie pozitívne hodnotenými oblasťami sa na prvej priečke ocitli možnosti rekreačného a voľnočasového vyžitia v petržalskej prírode, a to aj vďaka okolitým lužným lesom, Veľkému Draždiaku či Chorvátskemu ramenu,“ skonštatovala hovorkyňa. Na druhej priečke s viac ako 80-percentnou spokojnosťou sa umiestnila dostupnosť a kvalita poskytovaných informácií o dianí v Petržalke prostredníctvom oficiálnych komunikačných platforiem miestneho úradu. Petržalčania a návštevníci sú spokojní aj s občianskou vybavenosťou.

V rebríčku najlepšie hodnotených sa ocitli aj služby poskytované Miestnou knižnicou Petržalka a jej pobočkami a tiež dobrá dostupnosť verejných detských ihrísk. „Respondenti si chvália aj dobrú starostlivosť o zeleň – orezy stromov a kríkov, kosenie, sadenie kvetov, a pod. a tiež verejné športoviská,“ doplnila samospráva. Zozbierané dáta v kombinácii s ďalšími budú využité pri formulovaní cieľov a priorít rozvoja Petržalky na nasledujúcich sedem rokov.

„Počas apríla a mája zasadnú pracovné skupiny k strategickej časti. Samotné návrhy jednotlivých rozvojových priorít vrátane prehľadu konkrétnych projektov by mali byť predstavené koncom júna tohto roka,” priblížila Daniela Gáliková, poverená vedením referátu projektového riadenia, ktoré kampaň Plán Petržalka 2029 zastrešuje. Obsah strategického dokumentu majú sfinalizovať počas mesiacov júl až september. Po zapracovaní všetkých pripomienok bude PHSR Petržalka 2029 prerokovaný aj na miestnom zastupiteľstve. Termín predbežne stanovili na október.

Exit mobile version