Site icon Časopis Metropola

Novou vedúcou kultúry v Bratislavskom kraji sa stala Svetlana Waradzinová

Novou vedúcou kultúry v Bratislavskom kraji sa stala Svetlana Waradzinová

Nová vedúca je bývalá prorektorka pre zahraničie, projektovú činnosť a vzťahy s verejnosťou VŠMU.

Novou vedúcou kultúry v Bratislavskom kraji sa stala Svetlana Waradzinová. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman. „Kvalitné koncipovanie Stratégie rozvoja kultúry v BSK na roky 2021 – 2027, ktorá bude základom pre akúkoľvek ďalšiu koncepčnú činnosť, je len časť ambicióznych plánov novej vedúcej oddelenia kultúry BSK. Stala sa ňou bývalá prorektorka pre zahraničie, projektovú činnosť a vzťahy s verejnosťou Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave Svetlana Waradzinová, kde pôsobila od roku 1999,“ uviedla hovorkyňa.

„Rada by som posilnila spoluprácu a komunikáciu s aktérmi nezriaďovanej kultúry v kraji. Napriek tomu, že financií alokovaných v Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme (BRDS) nie je dostatok pre všetky dobré projekty, sú tieto organizácie vitálnou silou rozvoja umenia a kultúry v regióne,“ uviedla Waradzinová. Nová vedúca kultúry BSK chce zabezpečiť spustenie rekonštrukcie Divadla Aréna a spolu s BKIS pomôcť vytvoriť také podmienky, aby toto divadlo mohlo pokračovať vo svojej umeleckej prevádzke. „Prioritné je aj dokončenie rekonštrukcie a otvorenie Synagógy v Senci, ktorá by mala plniť funkciu kreatívneho centra, ako aj kaštieľa v Modre, kde vzniká digitalizačné stredisko,“ uzavrela hovorkyňa.

Nová vedúca kultúry ako dramaturgička, umelecká či marketingová manažérka pôsobila v Divadle Jána Palárika v Trnave, na Novej scéne v Bratislave a v Štúdiu L&S v Bratislava. „Takisto ako aktívna členka výkonného výboru European Network of Cultural Management and Policy v Bruseli, riaditeľka medzinárodného festivalu divadelných vysokých škôl Istropolitana Projekt či ako asistentka generálneho komisára Slovakia Discover, kde mala na starosti prehliadky slovenského umenia vo Veľkej Británii,“ vysvetlila hovorkyňa. „Svetlana Waradzinová sa v oblasti kultúry pohybuje roky. Má skúsenosti s vedením projektov, s riadením veľkých tímov, domácich aj medzinárodných. To bol hlavný dôvod výberu, nakoľko kultúrna oblasť sa nachádza v neľahkej situácii,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba.

Exit mobile version