Site icon Časopis Metropola

Nové Mesto spustilo virtuálny digitálny 3D model mestskej časti

Nové Mesto spustilo virtuálny digitálny 3D model mestskej časti

Digitalizovaná kópia mestskej časti sa skladá z viac ako 12-tisíc stavieb a zobrazuje aj obecnú zeleň.

Bratislavské Nové Mesto spustilo virtuálny digitálny 3D model mestskej časti. Ako informuje hovorca mestskej časti Marek Tettinger, vďaka nemu si môžu návštevníci pozrieť Nové Mesto online aj ako trojrozmerný model so všetkými budovami a stromami. „Digitalizovaná kópia reality sa skladá z viac ako 12-tisíc stavieb. Mapa zároveň zobrazuje zeleň nachádzajúcu sa na obecných pozemkoch,“ uviedol hovorca.

Trojrozmerný model využije úrad napríklad pri rozvoji mestskej časti. „Pri plánovaní nových projektov sú často obavy, či stavba nebude tieniť existujúcim domom, prípadne, či im nezatieni výhľad,“ konštatuje samospráva. „Unikátny trojrozmerný model nám dáva jedinečné možnosti. Vďaka nemu napríklad budeme môcť plánovanú budovu virtuálne vložiť do priestoru, pootáčať si model z rôznych pohľadov a presne zistiť, aký dopad by mohla mať na danú lokalitu,“ dodáva starosta Rudolf Kusý.

Virtuálna 3D mapa modeluje celé územie Nového Mesta v rôznych úrovniach detailného zobrazenia. „Niektoré časti ako napríklad Koliba, Zátišie či časť Tehelného poľa sú spracované aj s grafickými detailmi budov ako sú napríklad šikmé strechy a štruktúrou fasád,“ priblížil hovorca s tým, že v ostatných štvrtiach zatiaľ nájde užívateľ objekty s nižšou mierou detailu. „V projekte chceme pokračovať tak, aby detailné zobrazenie mohli záujemcovia využívať pre celé Nové Mesto,“ avizuje GIS koordinátor z oddelenia životného prostredia a územného plánovania miestneho úradu Peter Kollárik.

Aplikácia je dostupná na adrese mapy.banm.sk a obsahuje základnú mapu aj ďalšie webové aplikácie a mapy. V základnej mape sú zachytené všetky informácie z katastra nehnuteľností, ktoré mohla mestská časť zverejniť. „Okrem základnej predvolenej podkladovej mapy si môže používateľ prepnúť podkladovú mapu na napr. ortofotomapu získanú z leteckého snímkovania či topografickú mapu,“ vysvetlil hovorca. Okrem klasického vyhľadávania aplikácia umožňuje meranie vzdialeností a plôch, navigáciu, prípadne tlač vyhľadaných informácií napríklad o vlastníkoch konkrétnych parciel.

Exit mobile version