Site icon Časopis Metropola

Na Muchovom námestí spustili výstavbu prvého mestského nájomného bytového domu

Na Muchovom námestí spustili výstavbu prvého mestského nájomného bytového domu

Po ukončení výstavby tu pribudne 103 nájomných bytov, pričom polovica z nich bude určená pre potreby náhradného nájomného bývania. Ako dodala, mesto má rozpracovaných niekoľko ďalších projektov na rozvoj nájomného bývania.

„Projekt finančne podporilo ministerstvo dopravy a Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB), vďaka ktorým sme získali financie na takmer 100-percentné pokrytie financovania výstavby,“ uviedla Plavuchová. Ako doplnila štátna tajomníčka ministerstva dopravy Katarína Bruncková, obstarávací náklad v prípade 52 štandardných sociálnych nájomných bytov predstavuje približne 4 mil. eur. Z tejto čiastky poskytlo ministerstvo sumu 2,4 mil. eur a úver zo ŠFRB predstavuje 1,6 milióna eur. Obstarávací náklad náhradných nájomných bytov je viac ako 4,1 mil. eur, pričom viac ako 2,5 mil. eur poskytne ministerstvo a zvyšok bude dofinancovaný mestom.


Exit mobile version