Site icon Časopis Metropola

Múzeum mesta Bratislavy pokračuje druhou fázou obnovy hradu Devín

Múzeum mesta Bratislavy pokračuje druhou fázou obnovy hradu Devín

Múzeum mesta Bratislavy (MMB) pokračuje druhou fázou obnovy hradu Devín. Ako informuje MMB na sociálnej sieti, rozsiahlu obnovu hradu spustili v minulom roku v rámci cezhraničného projektu Culture Across – Kultúrne mosty cez rieku Morava. Väčšinu prác týkajúcich sa obnovy hradných architektúr a ďalšej fázy archeologického výskumu v jeseni ukončili. „Finalizácia projektu, ktorého cieľom je zvýšenie návštevníckeho komfortu, trvácnosti a autenticity pamiatky pokračuje do 31. júla 2023,“ konštatuje MMB.

V minulom roku ukončili rekonštrukciu krycej stavby ranokresťanských archeologických nálezov cella memoriae, ako aj sanáciu a rekonštrukciu odkrytých historických architektúr v areáli hradu. Dokončili tiež aktuálnu fázu archeologického výskumu a vytvorili nový viacjazyčný informačný a navigačný systém v areáli hradu. V rámci prác tiež vybudovali objekty doplnkovej návštevníckej infraštruktúry.

Exit mobile version