Site icon Časopis Metropola

Ministerstvo vnútra SR plánuje nakúpiť testy na drogy v hodnote 3,6 milióna eur

Rezort plánuje nakúpiť testy na drogy v hodnote 3,6 milióna eur

Testy by mali zistiť prítomnosť omamných a psychotropných látok zo slín alebo z potu.

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo pre potreby polície verejné obstarávanie na zabezpečenie testov na detekciu požitia omamných a psychotropných látok. Ako sa uvádza v oznámení na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, odhadované náklady na zabezpečenie vybavenia predstavujú 3 663 200 eur bez DPH.

„Predmetom zákazky je dodanie 160-tisíc kusov jednorazových rýchlych viacparametrových orientačných testov na kvalitatívnu detekciu požitia omamných a psychotropných látok zo slín a 40-tisíc kusov jednorazových rýchlych viacparametrových orientačných testov na detekciu požitia omamných a psychotropných látok zo slín a zároveň aj z potu,“ uviedol rezort vnútra. V cene testov je podľa ministerstva zahrnuté aj odborné zaškolenie budúcich používateľov, konkrétne tri kurzy po približne 40 osôb, ktoré budú v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach.

Záujemcovia o dodanie testov môžu ministerstvu predkladať ponuky do 30. júna. Kritériom vyhodnocovania ponúk má byť najvýhodnejšia cena.

Exit mobile version