Site icon Časopis Metropola

Mestskí policajti si posvietili na mládež popíjajúcu alkohol

Mestskí policajti si posvietili na mládež popíjajúcu alkohol

V týždni od 4. do 10. októbra mestskí policajti riešili problematiku konzumácie alkoholu mladistvými, zadržali troch vandalov a k mohutnému požiaru privolávali bratislavských hasičov. Navštívili aj petržalských školákov a do plnej prevádzky spustili nové operačné a kamerové stredisko v Dúbravke.

Celkový počet udalostí, ktoré sme v minulom týždni zaznamenali sa vyšplhal na číslo 1440. Priestupky v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky boli najpočetnejšou skupinou, riešili sme ich celkom 937. Ďalšie protiprávne konania mestskí policajti zaznamenali a riešili na úseku nepovolenej konzumácie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách, ako aj v oblasti verejného poriadku.

Obyvatelia Bratislavy mestskú políciu prostredníctvom linky 159 často upozorňujú aj na neporiadok v okolí kontajnerových stojísk. Minulotýždňová štatistika so sebou prináša aj prípady, akými sú napr. nerešpektovanie zákazu fajčenia na zastávkach MHD, nepovolené pouličné aktivity, či časté rušenie nočného kľudu.

Príslušným úradom sme nahlasovali 8 starých vozidiel a 7 nelegálnych skládok. Najviac porušení – 28 hliadky mestskej polície zistili na Námestí SNP.  V 5 prípadoch sme k rôznym udalostiam privolávali pracovníkov rýchlej zdravotnej pomoci a 1-krát to bola spolupráca s bratislavskými hasičmi.

Zdroj: msp.bratislava.sk

Celý článok a viac informácií nájdete na msp.bratislava.sk

Exit mobile version