Site icon Časopis Metropola

Mesto pripravuje revitalizáciu parku Dunajská za vyše 300-tisíc eur

Mesto pripravuje revitalizáciu parku Dunajská za vyše 300-tisíc eur

Bratislava hľadá dodávateľa prác na revitalizácii verejného priestranstva – parku na Dunajskej ulici v Starom Meste. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Predpokladaná hodnota zákazky je 308-tisíc eur bez DPH. Termín na predkladanie ponúk do verejnej súťaže je do 22. marca. Lehota výstavby je tri mesiace. Projekt má byť financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Zdroj: MiB

Predmetom zákazky je revitalizácia verejného priestranstva, ktorej súčasťou je rekonštrukcia oplotenia, vstupnej brány a spevnených plôch, ako aj sadové úpravy, výsadba novej zelene, vybudovanie verejného osvetlenia, vybudovanie automatického závlahového systému, vodných prvkov, fontány a zasakovacieho jazierka, aj búracie práce a napojenie závlah na existujúcu vodovodnú prípojku.

Exit mobile version