Site icon Časopis Metropola

Magistrát hľadá nového mestského kontrolóra, prihlásiť sa je možné do 16. septembra

Magistrát hľadá nového mestského kontrolóra, prihlásiť sa je možné do 16. septembra

Nového mestského kontrolóra bude voliť mestské zastupiteľstvo 29. septembra, volený je na šesť rokov.

Bratislava hľadá nového mestského kontrolóra. Ako informuje hovorkyňa hlavného mesta Dagmar Schmucková, uchádzači o túto pozíciu môžu posielať na magistrát svoje písomné prihlášky spolu s potrebnými prílohami do 16. septembra. Nového mestského kontrolóra bude voliť mestské zastupiteľstvo 29. septembra. Doterajší mestský kontrolór Marián Miškanin sa rozhodol k 30. júnu na vlastnú žiadosť z funkcie odstúpiť. Pozíciu zastával od roku 2019.

Uchádzač na funkciu mestského kontrolóra musí v písomnej prihláške uviesť okrem iného najvyšší dosiahnutý stupeň vzdelania, prípadne ďalšie doplňujúce formy vzdelania. „Taktiež má doložiť svoj štruktúrovaný profesijný životopis, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov či koncepciu výkonu funkcie,“ priblížila hovorkyňa. Všetky podrobnosti súvisiace s prihláškou sú uvedené vo zverejnenom vyhlásení voľby. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je podľa zákona o obecnom zriadení ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie.

Prijaté prihlášky posúdi poslanecká komisia zložená zo šiestich poslancov, ktorá vyhodnotí, či spĺňajú všetky zákonom stanovené podmienky. Na zvolenie mestského kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo ho volí na šesť rokov.

Exit mobile version