Site icon Časopis Metropola

Hlavné mesto získa Kochovu záhradu aj pozemky pri mestskej plavárni Pasienky

Hlavné mesto získa Kochovu záhradu aj pozemky pri mestskej plavárni Pasienky

Bratislava záhradu získa v rámci majetkovo-právneho vysporiadania s Ministerstvom vnútra SR.

Bratislava získa historickú Kochovu záhradu v Starom Meste aj pozemky pri mestskej plavárni Pasienky. Rozhodli o tom mestskí poslanci na štvrtkovom zastupiteľstve. Roky neprístupný a neudržiavaný chránený areál chce mesto zrevitalizovať a sprístupniť obyvateľom. „Vzhľadom na to, že Kochova záhrada je národnou kultúrnou pamiatkou, bude jej obnova koordinovaná s pamiatkarmi. V lokalite budú tiež vykonané dendrologické výskumy územia,“ vysvetlil magistrát. Bratislava záhradu získa v rámci majetkovo-právneho vysporiadania s Ministerstvom vnútra SR.

“Kochovu záhradu vnímam ako legendárne miesto, ktoré však bolo roky pod zámkom a bez riadnej údržby. Veľmi sa teším, že sa nám po dlhých rokovaniach s rezortom vnútra podarilo dospieť k dohode a Kochova záhrada sa začiatkom budúceho roka stane majetkom mesta. Chceme jej po dlhých rokoch dopriať adekvátnu starostlivosť a otvoriť ju pre ľudí. Tím z Metropolitného inštitútu Bratislavy ju začlení do projektu Živých miest,“ uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.

https://casopismetropola.sk/wp-content/uploads/2021/12/10000000_1232111890647816_3946311905354873300_n.mp4

Okrem Kochovej záhrady získa Bratislava aj ďalšie pre mesto dôležité pozemky – pod stavbou a v priľahlom okolí mestskej plavárne Pasienky. „Majetkovoprávnym usporiadaním sa otvorí cesta na získanie finančných prostriedkov potrebných na rekonštrukciu plavárne a jej areálu,“ skonštatoval magistrát. Rezort vnútra v rámci majetkovoprávneho vysporiadania získal objekty najmä v mestskej časti Petržalka. Ide o budovy, ktoré už aj v súčasnosti užíva a má tam umiestnené svoje útvary. Hodnoty jednotlivých objektov určil znalecký posudok, zámenou získajú obe strany nehnuteľnosti približne v rovnakej hodnote.

Kochova záhrada vznikla v rokoch 1932 – 1935 ako súčasť súkromného chirurgicko-ortopedického zariadenia, ktoré založil lekár Karol Koch. Záhrada tvorí spoločne so sanatóriom na území Slovenska unikátny celok. Jeho podobu navrhli architekti Dušan Jurkovič a Jindřich Merganc, výsadbu zelene v záhrade navrhol Jozef Mišák, ktorý stojí aj za zbierkou drevín v Arboréte Mlyňany Slovenskej akadémie vied. Vďaka špecifickej mikroklíme sa tu darilo aj cudzokrajným stálozeleným drevinám. V posledných rokoch však záhrada chátrala a robili sa v nej iba udržiavacie práce na báze dobrovoľníckych brigád. Dlhodobá systematická absencia údržby mala za následok úbytok najmä druhovej pestrosti drevín, ale aj narušenie architektonických súčastí a výtvarných diel.

Exit mobile version