Site icon Časopis Metropola

Hlavné mesto začalo so zberom kuchynského odpadu v Lamači

Hlavné mesto začalo so zberom kuchynského odpadu v Lamači

V budúcom roku zber postupne rozšíria aj do ostatných mestských častí Bratislavy.

Bratislava tento týždeň začala so zberom kuchynského odpadu v mestskej časti Lamač. „Kuchynský bioodpad vyzbierame, spracujeme a vrátime do pôdy ako hodnotný kompost,“ uviedlo hlavné mesto na sociálnej sieti. S projektom začína magistrát v Lamači a v budúcom roku ho postupne rozšíri aj do ostatných mestských častí Bratislavy. Obyvatelia Lamača, ktorým mesto nedoručilo štartovacie balíčky na zber kuchynského odpadu, si ich môžu v sobotu 16. októbra vyzdvihnúť v Materskej škole M. Šimečku a na zbernom mieste na ulici Pod násypom.

Obyvatelia rodinných domov dostanú okrem štartovacieho balíčka obsahujúceho 10-litrovú nádobu, kompostovací košík a kompostovateľné vrecká, aj hnedú 20-litrovú zbernú nádobu. „Obyvatelia bytových domov budú kuchynský bioodpad triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10-litrovom kuchynskom košíku. Po jeho naplnení treba vrecko uzatvoriť a vyniesť do 120-litrovej alebo 240-litrovej hnedej zbernej nádoby, ktorá bude umiestnená v blízkosti bytového domu a označená nálepkou kuchynský biologicky rozložiteľný odpad,“ vysvetľuje mesto. V úvodnej etape budú odvozy jedenkrát týždenne

Cieľom mesta a spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) je znížiť, ideálne odstrániť kuchynský bioodpad zo zmesového komunálneho odpadu. „Na jedného Bratislavčana pripadá ročne viac ako 120 kilogramov kuchynského bioodpadu. Ak vyzbierame tento druh odpadu zvlášť, nielenže nebudeme zbytočne zaťažovať spaľovňu, ale môžeme biologicky rozložiteľný odpad spracovať a opätovne ho vrátiť do pôdy ako hodnotný kompost,“ uzatvára magistrát.

Exit mobile version