Site icon Časopis Metropola

Hlavné mesto spúšťa prijímanie žiadostí o dotácie na kontajnerová státia

Hlavné mesto spúšťa prijímanie žiadostí o dotácie na kontajnerová státia

Výška príspevku pre tento rok je 5-tisíc eur, pri podaní žiadosti je potrebné splniť stanovené podmienky.

Bratislava spúšťa prijímanie žiadostí o dotácie na kontajnerová státia. Ako informuje hlavné mesto na sociálnej sieti, výška príspevku pre tento rok je 5-tisíc eur. Pri podaní žiadosti je potrebné splniť podmienky, dodržať manuál a preukázať vzťah k pozemku, na ktorom sa má kontajnerové stanovište vybudovať, resp. upraviť. „Spoločenstvo vlastníkov bytov, ktoré o dotáciu žiada, musí mať pozemok vo svojom vlastníctve, resp. v nájme od mestskej časti alebo mesta,“ vysvetľuje magistrát. O nájom mestského pozemku je možné požiadať na webovej stránke Bratislavy.

Dotáciu možno použiť na nákup materiálov na vybudovanie kontajnerového stanovišťa, stavebné a konštrukčné práce, či vytvorenie vegetačnej strechy prípadne inej vegetačnej plochy. Žiadosti o dotácie je treba posielať na mestský úrad do 30. septembra.

Exit mobile version