Site icon Časopis Metropola

Dve tretiny cigaretových ohorkov skončia mimo odpadkového koša

Dve tretiny cigaretových ohorkov skončia mimo odpadkového koša

V praxi to znamená 340 až 680 miliónov kilogramov odpadu ročne.

Dve tretiny cigaretových ohorkov skončia mimo odpadkového koša. V praxi to znamená 340 až 680 miliónov kilogramov odpadu ročne. Informuje o tom Zelená linka vo svojom profile na sociálnej sieti.

„Cigaretové výrobky v sebe obsahujú až 7000 toxických chemikálií, medzi nimi aj známe karcinogény, ktoré sa takýmto spôsobom dostávajú do životného prostredia. Cigaretové ohorky končia na uliciach či dokonca v lesoch. Tam sa po kontakte s vodou vylúhujú látky, ako napríklad nikotín, arzén alebo ťažké kovy,“ uvádza Zelená linka s tým, že tieto môžu nepriaznivo ovplyvniť živočíchy, vodné organizmy a rastliny.

Ohorky z cigariet sa v prírode rozkladajú zhruba 15 rokov, počas ktorých sa z nich navyše uvoľňujú aj nano a mikroplasty. Niektoré zvieratá si ich mýlia s potravou a po ich konzumácii u nich môže dochádzať k nevoľnostiam, zvracaniu či k záchvatom.

Zdroj: shutterstock.com

Pre vysporiadanie sa s týmto problémom na Slovensku prebehla minulý rok kampaň zameraná na vzdelávanie fajčiarov. Súčasťou kampane bolo osadenie nových stojanových popolníkov, z ktorých vyzbierané ohorky sa použijú na ďalšie spracovanie. Využijú sa tak na výrobu asfaltov do ciest a chodníkov. V zahraničí sa tento problém rieši aj inými metódami. Vo Švédsku na zber ohorkov využívajú voľne žijúce vrany, ktoré zbierajú ohorky a tie následne vhadzujú do špeciálnych automatov. Následne sú odmeňované vhodným krmivom z automatov.

Exit mobile version