Site icon Časopis Metropola

Do prvej výzvy na zmenu územného plánu prišli desiatky žiadostí

Do prvej výzvy na zmenu územného plánu prišli desiatky žiadostí

V rámci vyhlásenej výzvy na zmenu územného plánu za účelom zvýšenia dostupnosti bývania v Bratislave prijalo mesto 128 žiadostí od developerov a vlastníkov pozemkov. Ako informovala hovorkyňa mesta Dagmar Schmucková, podmienky definované vo výzve splnilo po vyhodnotení 92 žiadostí. Najviac ich je z mestskej časti Ružinov, Petržalka a Rača. Vyhlásená výzva a spolupráca medzi súkromným sektorom a samosprávou predstavuje nový nástroj zvýšenia dostupnosti bývania, vrátane nájomného bývania.

Výzvu pre developerov a majiteľov pozemkov zverejnilo hlavné mesto v decembri 2021 a otvorená bola do apríla 2022. Cieľom výzvy je zvýšenie dostupnosti bývania prostredníctvom výstavby nových bytových domov obsahujúcich aj mestské nájomné bývanie. Ide o lokality, kde to aktuálne územný plán povoľuje v menšom rozsahu, no po zmene funkčného využitia by bolo možné zastavať dané územia vhodnejšie.

To, či lokality spĺňajú predpoklady na zmenu územného plánu v prospech verejného záujmu, preveria urbanistické štúdie. Posudzovať sa bude predovšetkým občianska vybavenosť daného územia, dopravná a technická infraštruktúra. Až následne bude prebiehať príprava zmien a doplnkov územného plánu, o ktorých budú rozhodovať mestskí poslanci.

„Počet prijatých žiadostí ukázal a potvrdil, že pre developerov a súkromných vlastníkov ide o funkčný spôsob zmien územného plánu. Pre korektnú spoluprácu medzi mestom a developermi máme vytvorené jasné pravidlá – Metodiku zmien územného plánu v záujme zvyšovania dostupnosti bývania, ktorá vznikla v diskusii so všetkými aktérmi,“ uviedla námestníčka primátora Bratislavy Lenka Antalová Plavuchová.

Hlavné mesto o jednotlivých žiadostiach už komunikovalo s mestskými časťami. V mesiaci december odoslali developerom a vlastníkom pozemkov usmernenia a navrhli odporúčania, ako pripraviť urbanistické štúdie. Tie si budú žiadatelia pripravovať vo vlastnej réžii.

Vzhľadom na vysoký počet žiadostí týkajúcich sa Ružinova – zóny Mlynské Nivy (16 predložených žiadostí od rôznych majiteľov pozemkov) bude pre toto územie pripravená urbanistická štúdia, ktorú pripraví Metropolitný inštitút Bratislavy. Pôjde tak o prvú mestskú urbanistickú štúdiu, ktorá bude koordinovať záujmy vlastníkov pozemkov a verejný záujem obyvateľov. Po ukončení urbanistických štúdií sa následne verejne prerokujú, vrátane diskusií so zástupcami jednotlivých mestských častí.

Exit mobile version