Site icon Časopis Metropola

Časť samospráv stále ignoruje infozákon, zhodnotila Aliancia Fair-play

Časť samospráv stále ignoruje infozákon, zhodnotila Aliancia Fair-play

V rámci prieskumu sa pýtala Aliancia Fair-play 231 najväčších samospráv aj na to, koľkokrát v priebehu posledných rokov prokurátor napadol ich prijaté uznesenia a všeobecne záväzné nariadenie.

Časť samospráv stále ignoruje infozákon. Vyplýva to z prieskumu Aliancie Fair-play, ktorý monitoroval uplatňovanie infozákona v samosprávach. Ako priblížil riaditeľ aliancie Peter Kunder, v rámci prieskumu sa pýtali 231 najväčších samospráv na to, koľkokrát v priebehu ostatných 4,5 roka prokurátor napadol ich prijaté uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia (VZN). Zistil tiež, že za obdobie 4,5 roka pri tretine samospráv nebol vydaný ani jeden protest prokurátora voči VZN alebo uzneseniu zastupiteľstva. Získané dáta podľa Kunderu ukazujú, že počet intervencií prokurátorov je veľmi nízky.

„Napriek tomu, že sme sa zámerne zamerali na mestá a samosprávne kraje, ktoré sa nemôžu vyhovárať na nedostatok kapacít, až šestina z nich odignorovala žiadosť o informácie, odpovedala po zákonnej lehote alebo rovno odmietla poskytnúť odpoveď. Nedokážeme to vnímať inak, ako že transparentnosť ich zaťažuje,“ zhodnotil Kunder. Zároveň podotkol, že analýza Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) v minulom roku ukázala, že súčasný systém vnútornej kontroly hlavným kontrolórom pri viac ako dvoch tretinách obcí nie je dostatočný a obce „si obstarávajú pocit, že prostredie územnej samosprávy je v zmysle zákona pod kontrolou a drobnohľadom“.

Kunder tiež poukázal na to, že pri vyše 200 samosprávach v priebehu sledovaného obdobia prokurátori podali 356 protestov. Podľa Aliancie Fair-play to pritom nezodpovedá stavu dodržiavania zákonov, ktorý zisťuje v samosprávach napríklad NKÚ pri svojich kontrolách. Doplnil, že v 78 percent prípadoch samosprávy protestu prokurátora vyhoveli, v 18 percentách nie a v ostatných bol protest vzatý späť, bolo mu čiastočne vyhovené alebo je „v riešení“. „Zaráža nás, že v 61 percent prípadov, keď samosprávy protestu nevyhoveli, prokurátor následne nepodal správnu žalobu. V takom prípade prokurátor buď pochybil pri vydaní protestu, alebo netrvá na dôslednom vynucovaní zákonov. Ani jedna možnosť nie je víťazstvom,“ zhodnotil. Podľa Aliancie Fair-play súčasná vláda tiež nevenuje patričnú pozornosť riešeniam dlhodobému problému s nedostatočnou kontrolou samospráv.

Exit mobile version