Site icon Časopis Metropola

Bratislavský samosprávny kraj spustil interaktívny mapový portál

Bratislavský samosprávny kraj spustil interaktívny mapový portál

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spustil interaktívny mapový portál. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman. „Pre obyvateľov nášho kraja sú k dispozícií interaktívne výkresy úplného znenia územného plánu kraja a mapa zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK,“ uviedla hovorkyňa a dodala, že tieto zariadenia je možné na mape jednoducho vyhľadávať a zistiť aktuálne informácie, napríklad opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu. Na portáli je možné vyhľadať tiež informácie o stredných školách, kultúrnych zariadeniach, ale aj cyklotrasách či mapy lesov.

Územný plán regionu

Územný plán

„Pre obyvateľov kraja sme spustili nový mapový portál, kde je možné nájsť na jednom mieste územný plán, župné zariadenia, enviroHUB, akčný plán na ochranu lesov, ale aj cyklotrasy či tipy na výlety. Využili sme na to existujúci župný portál, ktorý je informačným zdrojom a od svojho spustenia na jar tohto roku dosiahol už viac ako tri milióny vzhliadnutí,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba. „Výhodou nového mapového portálu BSK je jeho intuitívne ovládanie. Je vytvorený na platforme ArcGIS, ktorá umožňuje zdieľanie webových máp, aplikácií, súborov a tiež poskytuje zainteresovaným stranám možnosť prispievať vlastným obsahom k jeho napĺňaniu,“ doplnila riaditeľka odboru územného plánu, GIS a životného prostredia BSK Mária Rajecká.

Akčný plán Lesy

Akčný plán Lesy

Pod záložkou Krajina sa nachádza enviroHUB BSK, ktorý okrem poskytovania informácii v oblasti environmentálného vzdelávania a osvety, umožňuje zapojeným organizáciám pomocou formulára pridávať projekty a udalosti v oblasti environmentálnej výchovy. „Ďalej môžu návštevníci nahliadnuť do priestorovej štruktúry lesov na území BSK, ktorá bola spracovaná v dokumente Akčný plán na presadzovanie lesov na území BSK v zmysle Memoranda o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov,“ vysvetlil kraj.

Cestovný ruch

Cestovný ruch

„Témy Cyklistika a Cestovný ruch rozprávajú príbehy pomocou máp z dielne Slovenského domu Centrope Cykloruristika pri Dunaji a Splav Malého Dunaja,“ uvádza BSK. Pod záložkou Zdravie je zverejnená webová mapa, ktorá umožňuje vyhľadať a zobraziť lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok, zariadenia ambulantnej pohotovosti a agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti na území BSK. Mapový portál je zverejnený na adrese mapy.bratislavskykraj.sk.

Exit mobile version