Site icon Časopis Metropola

Bratislavská vodárenská spoločnosť začína s rekonštrukciou vodojemu pri Horskom parku

Bratislavská vodárenská spoločnosť začína s rekonštrukciou vodojemu pri Horskom parku

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) začína s rekonštrukciou vodojemu Baránok na ulici Francúzskych partizánov v Bratislave. Ako informuje BVS na sociálnej sieti, ide o vodojem v tesnej blízkosti Horského parku, ktorý zásobuje vodou ľudí v Starom Meste. Celková výška investície presiahne dva milióny eur a BVS ju môže financovať aj vďaka novým cenám vodného a stočného.

V rámci prípravy rekonštrukcie požiadala BVS o výrub 23 stromov v ohradenom areáli vodojemu. Ako vysvetľuje, išlo o stromy, ktoré prekážali pri rekonštrukcií infraštruktúry. „Viaceré z týchto drevín boli v zlom stave a predstavovali ohrozenie pre zamestnancov BVS,“ priblížila spoločnosť a stým, že výrub museli realizovať pred začiatkom vegetačného obdobia a pred termínom začiatku hniezdenia vtákov. BVS pristúpila k výrubu v týchto dňoch, o čom však v dostatočnom predstihu neinformovala verejnosť. „Robíme všetko preto, aby sa podobná situácia nezopakovala,“ dodáva BVS.

BVS dlhodobo upozorňuje na význam zachytávania vody v prírode. „Ochrana zelene patrí k veľmi efektívnym spôsobom, ako zrážky udržať v mieste ich odpadu,“ konštatuje BVS, ktorá aktívne podporuje projekt 10 000 stromov. Okrem financií poskytli viacero plôch, kde vysadili stromy. „V prípade ak stromy, či iné dreviny bránia rekonštrukcii alebo oprave havarijného stavu kritickej vodárenskej infraštruktúry, je nevyhnutné urobiť všetky potrebné kroky, aby mohla byť zabezpečená jej obnova,“ vysvetľujú vodári s tým, že ich snahou je pristúpiť k odstráneniu stromov len v nevyhnutnej miere.

Tri vodojemy pri Horskom parku vedľa seba budovali postupne budované od 20. rokov minulého storočia. Z dôvodu zlého technickému stavu je jedna z komôr vodojemu už viac rokov úplne odstavená. „Aj zvyšné objekty si bezodkladne vyžadujú rekonštrukciu, vzhľadom na skutočnosť, že pre zlý technický stav je problém udržať kvalitu dodávanej pitnej vody,“ uzatvára BVS.


Exit mobile version