Site icon Časopis Metropola

Asi mal pokazený antiradar

Asi mal pokazený antiradar

Pozornosti bratislavských diaľničných policajtov neunikla včera krátko pred 14.00 h jazda vozidla BMW M550.

Vodičovi BMW namerali rýchlosť 147 km/h, čo znamená, že vodič prekročil rýchlosť o 37 km/h. Z uvedeného dôvodu ho policajti zákonným spôsobom zastavili a podrobili kontrole. Pri nej policajti zistili nasledovné:- pri kontrole bolo zistené používanie tzv. antiradara, ktorý mal vodič umiestnený v hornej časti vozidla. Podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke je používanie takýchto technických prostriedkov a zariadení ZAKÁZANÉ!- ďalej hliadka zistila, že na vozidle sa nachádza neschválená úprava výfukového potrubia.- vodič ďalej nepredložil všetky platné potrebné doklady na vedenie a prevádzku motorového vozidla v cestnej premávke a to potvrdenie o poistení zodpovednosti a platné osvedčenie o evidencii časť II.(plastová kartička).Pri dokumentovaní dopravného priestupku vodič začal bez súhlasu policajta manipulovať s uvedeným technickým zariadením (antiradarom) a priebeh dokumentovania dopravného priestupku mariť.

Policajti muža opakovanie vyzývali, aby činnosť polície na mieste nemaril a rešpektoval pokyny policajtov. Tieto výzvy muž nerešpektoval a naďalej priebeh dokumentovania týchto závažných priestupkov maril. Tzv. anitradar odmietol hliadke predložiť do priestupkového konania a z uvedeného dôvodu mu policajt ozrejmil, že v zmysle zákona bude jeho vozidlo zaistené. Ďalšiu výzvu, aby do vozidla nevstupoval neuposlúchol, člena hliadky odtláčal a z uvedeného dôvodu boli voči nemu použite donucovacie prostriedky. Policajti mu na mieste zadržali vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla, tabuľky s evidenčným číslom a keďže muž nebol na mieste ochotný poskytnúť potrebnú súčinnosť bol z toho dôvodu predvedený na policajné oddelenie za účelom podania vysvetlenia.Vyšetrovaním ďalších okolností tohto prípadu sa zaoberajú policajti Diaľničného oddelenia PZ v Bratislave.


Exit mobile version