Site icon Časopis Metropola

7. ročník Senior Friendly

7. ročník Senior Friendly

Podujatie sa uskutoční pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky. Hlavným cieľom projektu a súťaže o ocenenie Senior Friendly je upriamiť pozornosť na tých, ktorí napomáhajú tomu, aby sa seniorom žilo lepšie, kvalitnejšie a prispievajú svojimi aktivitami k zmene prístupu k seniorom. Tento zámer sa môže dosiahnuť zmenou postojov k starnutiu, na úrovni spoločnosti, ako aj medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, šíriť pozitívne príklady z praxe, ako aj tému podporiť širokou publicitou.

Na predošlých úspešných ročníkoch celoslovenskej súťaže Senior Friendly bolo ocenených viac ako 90 subjektov. Súťaž je vypísaná pre tieto kategórie: samosprávy, veľké spoločnosti, stredné spoločnosti a malé firmy, vrátane živnostníkov, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie a zdravotnícke zariadenia. Osobitné ocenenie je pripravené pre osobnosti, ktoré prispievajú k realizácii cieľov projektu. Uzávierka prihlášok bola 26. septembra 2022. Viac informácii a prihlášky nájdete na www.seniorfriendly.sk.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže o ocenenie Senior Friendly a víťazov fotografickej súťaže Krásne Spolu bude 14.10.2022 v Zichyho paláci na Ventúrskej 9 v Bratislave. Súčasťou prvého dňa programu 14.10. bude konferencia Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca. Konferencia, ako po minulé roky, bude určená odbornej verejnosti a zástupcom z firiem a zamestnávateľov, samospráv, seniorských organizácii a podobne. Na druhý deň, 15.10.2022 sa uskutoční podujatie Senior Friendly 50+, celodenný program nielen pre seniorov, ale aj ich rodiny a širokú verejnosť.

Exit mobile version